קורס רבנים צבאיים תשפ"ג

הרישום לקורס תשע"ב הסתיים
והרישום לקורס הבא החל!

מטרת הקורס היא להכשיר את בוגריו לשרת כרבנים צבאיים ביחידות המילואים של צה"ל. קיימת אפשרות לתפקידי קבע.