קורס רבנים צבאיים תשפ"ג

הרישום לקורס בעיצומו!

מטרת הקורס היא להכשיר את בוגריו לשרת כרבנים צבאיים ביחידות המילואים של צה"ל. קיימת אפשרות לתפקידי קבע.