קורס רבנים צבאיים תשפ"ד

הרישום לקורס בעיצומו!

מטרת הקורס היא להכשיר את בוגריו לשרת כרבנים צבאיים ביחידות המילואים של צה"ל. קיימת אפשרות לתפקידי קבע.

הקורס מיועד לבוגרי ישיבות שהינם בוגרי שירות צבאי