תכנית "אנשי חיל"

הרישום למיונים לתכנית בעיצומו!

מטרת התכנית היא הסמכה לרבנות ("יורה-יורה") בתכנית לימודים 4 שנתית, ולאחריה התחייבות לשירות קבע ברבנות הצבאית